In de praktijk komen we verschillende situaties tegen waarin met gebiedsbranding wordt gestart. Veel van deze situaties hebben met elkaar gemeen dat er sprake is van een slechte naam of reputatie van een gebied. Maar niet altijd. Een zeker gevoel van urgentie bij diverse betrokken partijen is wel noodzakelijk.

De vraag naar gebiedsbranding komt in veel gevallen vanuit woonwijken met achterstanden. In deze woonwijken wordt vaak al jarenlang hard gewerkt aan verbeteringen; de wijk wordt mooier. Deze ‘nieuwe schoonheid’ wordt echter niet of nauwelijks ‘verkocht’, waardoor de slechte reputatie in stand blijft. Door de slechte naam hebben buitenstaanders weinig of geen reden om het gebied te bezoeken.
Op zo’n moment kan gebiedsbranding een oplossing bieden: sterke branding helpt om een gebied bij een breed publiek positief voor het voetlicht te brengen, en er zo een bestemming van te maken.

Ook zonder dat er sprake is van een slechte reputatie wordt gebiedsbranding succesvol ingezet. In een gebied spelen bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen zoals de bouw van een nieuwe woonwijk of de aanleg van een bedrijventerrein. Betrokken partijen merken dat de verkoop van het gebied moeizaam verloopt. Dit kan komen doordat met het gebied nog niet voldoende positie gekozen is. Gebiedsbranding kan dan worden ingezet om de identiteit van het gebied vorm en inhoud te geven.

Gebiedsbranding kan ook een nuttig middel zijn om (meer) eensgezindheid tussen partijen te bereiken. Partijen met (financiële) belangen in het gebied, bijvoorbeeld vanuit beleid, commercie of vastgoed, stemmen hun doelstellingen en strategie op elkaar af op basis van een gezamenlijk gekozen merk, zodat van tegenstrijdigheid geen (of minder) sprake is. Zo wordt het merk leidend voor hun handelen. Ze investeren ieder voor zich en/of gezamenlijk, maar steeds in dezelfde richting.
Gebiedsbranding blijkt samenwerking te bevorderen: het wekt energie op, een frisse blik, et cetera. Samen een merk opbouwen werkt als een echte katalysator.

Tenslotte kan gebiedsbranding een bruikbare methode zijn in gevallen waarin voor een gebied veel reclame gemaakt wordt, maar deze niet aanslaat. In deze situaties kan het zijn dat de wensidentiteit niet (meer) aansluit bij de positieve kenmerken van het gebied. We zien dan een reclame-uiting die niet aanslaat omdat deze niet geladen is, niet uniek genoeg is of niet helemaal ‘klopt’.

Gebiedsbranding kun je ook starten als bovenstaande situaties nog niet gaande of aanstaande zijn. Vergelijk het met een bedrijf: dat werkt permanent aan merk, reputatie en imago.

Praat mee met lopend gesprek
Open een nieuw gesprek