De oorspronkelijke term branding [brending] komt van brandmerken. In de reclamewereld verwijst de term naar de lading en beleving die een producent aan zijn product wil geven. Als we een gebied vergelijken met een product, dan zijn de bewoners, ondernemers en andere betrokkenen de producenten. Zij dragen het merk uit vanuit hun binding met het gebied en bepalen zo de lading en beleving ervan. Definities

  • Branding: het gebied positioneren en profileren als merk.
  • Identiteit: wat een gebied is, wat er écht in zit. De identiteit is het wezen van het gebied: een samenspel van ontstaansgeschiedenis, opbouw, cultuur, bedrijvigheid, inwoners, geur, kleur, beleving enzovoort.
  • Wensidentiteit: de beoogde identiteit die je ontwikkelt vanuit delen van de bestaande identiteit van het gebied.
  • Gebiedsmerk/’Brand’: het merk dat past bij de wensidentiteit
  • Imago: hoe het gebied gezien wordt, het beeld dat mensen ervan hebben. Het imago kan per groep verschillen
  • Positioneren: plaats bepalen ten opzichte van andere gebieden.
  • Marketing: theorieën en technieken om producten en diensten optimaal af te zetten, bijvoorbeeld door zo goed mogelijk rekening te houden met de behoeften en wensen van de koper of afnemer.