Sterrenburg (Dordrecht)

Sterrenburg 2          Sterrenburg 1

 

In Dordrecht heeft men al een lange en succesvolle traditie in wijkvernieuwing en het etaleren daarvan. Oud Krispijn is hiervan het meest in het oog springende voorbeeld. Zowel intern bij de gemeente als bij veel bewoners in de rest van Dordrecht wordt dit niet altijd meer als zodanig her- en erkend. Men weet in Dordrecht ook dat de tijd van grootschalig ingrijpen met ruimtelijk-fysieke en sociaal-maatschappelijke investeringen in wijken die achterop zijn geraakt voorbij is. Tegelijkertijd hebben meerdere wijken die er nu nog goed voorstaan aandacht nodig om niet op termijn achterop te raken. Eén zo’n wijk is Sterrenburg. Op zich een goede wijk met een goede naam, maar kwetsbaar door de snelle vergrijzing en de non-descript uitstraling.  De vraag is wat gebiedsbranding voor deze en soortgelijke wijken kan betekenen.

Een belangrijk facet van branding – namelijk het verbinden van mensen, instellingen en bedrijven van allerlei achtergronden en activiteiten op basis van een gedeelde toekomstvisie, zonder te vervallen in een blauwdruk – is in deze wijken de sleutel  voor een duurzame toekomst. Het ‘merk’ Sterrenburg moet bewoners, ondernemers en instellingen gaan verleiden ieder voor zich en/of samen te gaan investeren in de wijk. Een gezamenlijk gekozen merk waar je bij wilt horen en waar je je activiteiten op af wilt stemmen. Het doel is een school die als Sterrenburgse school herkenbaar is. Bedrijven in Sterrenburg worden Sterrenburgse bedrijven en de gemeente voert haar beleid in Sterrenburg uit zoals dat past in het merk Sterrenburg.

Zover is het in Sterrenburg nog niet. De ingrediënten voor het merk zijn in de loop der jaren verzameld en worden nu op een rijtje gezet. Daarna wordt met behulp van uiteenlopende wensbeelden gezocht naar “het” merk dat enerzijds aansluit op het wezen van Sterrenburg en anderzijds een beloftevolle toekomst verwoord.

 Praat mee