Klarendal (Arnhem)

Klarendal ligt in de schil van het Arnhemse centrum en is gebouwd aan het eind van de 19e en begin 20ste eeuw. Het was een typische ‘arbeiderswijk’ met veel  eigen (ambachtelijke)bedrijvigheid. De aanleiding voor de aanpak was dat er steeds meer bedrijfs- en winkelpanden in Klarendal leeg kwamen te staan en verpauperden. De meeste hiervan lagen langs de Klarendalseweg en de Sonsbeeksingel.  In het wijkperspectief ‘Klarendal Kleur en Karakter’ uit 2003 werd door de bewoners de wens geuit om deze voormalige stedelijke assen weer een bedrijfsinvulling te geven. In het Wijkactieplan ‘Klarendal Kom Op’ werden middelen vrijgemaakt om deze doelstelling te bewerkstelligen. De wijk had sinds 1989 het stempel van drugswijk. Hoewel door het gemeentelijke beleid het aantal coffeeshops sterk was terug gebracht bleef, het beeld negatief (zowel voor de eigen bewoners als die daarbuiten). Door te zoeken naar een passende invulling van de verpauperende bedrijfspanden zou het beeld moeten wijzigen.

Maar de wijk was intussen veranderd en het aantal creatievelingen was toegenomen. Studenten van de hogeschool ArtEZ hadden zich er gevestigd, soms ook na studietijd. Naar buiten toe was dit niet zichtbaar. Bij het leggen van contacten door Seinpost bleek dat studenten van de modeacademie ideeën hadden om een bedrijf te starten of de eerste stappen daartoe al hadden gedaan. Na verschillende workshops met enige tientallen (afgestudeerde) modeondernemers bleek dat er onder hen groot draagvlak bestond om zich (definitief) in Klarendal te vestigen.

Klarendal 2   Klarendal 3

Het plan om van Klarendal een modekwartier te maken  werd concreet opgepakt door Woningcorporatie Volkshuisvesting en ondersteund door de gemeente Arnhem. Aan de economische wijktafel werd het plan verder uitgewerkt en geconcretiseerd. De afspraak was om op voorstel van Seinpost minimaal 50 bedrijven in de modesector te huisvesten op basis van het concept van de Modeketen. In de speciaal daartoe samengestelde brancheringscommissie werd het ‘merk’ verder samen met de nieuwe ondernemers uitgewerkt.  Nieuwe kandidaten werden verkozen op kwaliteit van het product en hun ondernemingsplan, voordat ze naar een locatie konden dingen. Intussen was de nieuwe ondernemersvereniging DOCKS opgericht opdat ondernemers zelf is staat werden samen een netwerk te vormen, activiteiten te organiseren (de jaarlijks terugkerende Nacht van de Mode) en zich aan te sluiten bij projecten als de Modebiënnale.

Het merk waarvoor gekozen werd maakt duidelijk dat het gaat om hoogwaardige, gespecialiseerde  vakkennis op het terrein van de mode. Creativiteit is aanwezig om met allerlei materialen (stoffen) nieuwe producten te maken. Je koopt als klant direct bij de ontwerper.

De marketing van de wijk werd pas ontwikkeld nadat duidelijk was dat de branding voldoende had post gevat en de wijk het concept had omarmd. Daar is fors in geïnvesteerd. Een dergelijk project kan slechts slagen indien er voldoende implementatietijd is, in Klarendal vergde dat ongeveer 8 jaar.

Klarendal 4

 Praat mee