Hatert (Nijmegen)

Hatert is een vriendelijke wijk aan de zuidkant van Nijmegen, net boven het Maas-Waalkanaal. Na de oorlog is de wijk fors uitgebreid met veel sociale woningbouw om de woningnood op te vangen. In sociaaleconomisch opzicht is de wijk afgegleden tot een Vogelaarstatus.  Na vele inspanningen van de gemeente, corporaties, bewoners en ondernemers (Project Hatert 2.0) is de wijk op de goede weg. Het imago blijft daar echter bij achter. Gemeente en corporaties zoeken wegen om het imago te verbeteren om zowel bewoners vast te houden die sociaal gestegen zijn als om nieuwe draagkrachtige bewoners te trekken. Het ondernemersklimaat speelt daarbij een belangrijke rol.

Hatert Kleurrijk           Hatert Gewoon gezellig           Hatert 3

Om het imago naar buiten toe te verbeteren, zou gestart moeten worden met de mensen uit Hatert zelf. Het Expertteam Gebiedsbranding stelde voor op zoek te gaan naar de kernboodschap die moet leiden tot een eigen positionering waar de inwoners trots op zijn. Er is daartoe een brede groep belangstellenden uit de kringen van bewoners, ondernemers, gemeente en instellingen aan de slag gegaan om het wezen van Hatert te vinden;  te bedenken wat Hatert is en kan worden. In een aantal sessies is met deze groep toegewerkt naar de kernboodschap. De zoektocht is door de betrokkenen zelf uitgevoerd (door tientallen gesprekken in de wijk) en gezamenlijk hebben zij de kernboodschap verwoord. Het proces heeft de  bewoners geënthousiasmeerd. Men ervaart bij zichzelf een veranderde opstelling tegenover  Hatert.

De kernboodschap is vertaald naar soorten activiteiten:

  • Het activeren van burgers en ondernemers om initiatieven te ontplooien;
  • Aanjagen van een paar (nieuwe) voorbeelden;
  • Marketingactiviteiten gericht op het verbeteren van het imago van Hatert door het uitventen bestaande activiteiten en het promoten van nieuwe voorbeelden.

De les die Hatert ons leert, is dat het ook voor een wijk waar veel wordt gedaan en veel wordt bereikt om de wijk te verbeteren goed is om af en toe stil te staan bij wat de wijk is en betekent voor haar bewoners en mensen van buiten. Voor zowel bewoners en ondernemers als voor de professionals van de gemeente en instellingen is het delen van de kernwaarden en trots op de wijk en wat bereikt is noodzakelijk om met elkaar verder te kunnen gaan en met elan de boodschap uit te kunnen dragen. De bijbehorende teksten en beelden moeten door iedereen gebruikt  kunnen worden. Keuzes maken is daarbij noodzakelijk en ze moeten concreet genoeg zijn opdat bewoners er mee aan de slag kunnen.  Het vinden en benoemen van de kernwaarden is natuurlijk niet genoeg. Er moeten nieuwe verbindingen worden gelegd en (nieuwe) initiatieven moeten in lijn met de kernboodschap worden gebracht.  In Hatert is er voor gekozen de wijkmanager te laten assisteren door buurtverbinders die hierbij helpen.

Het merk Nieuw Hatert:

Met haar wortels in de wederopbouw na de oorlog is Hatert een wijk waar oude en nieuwe bewoners en ondernemers van zeer diverse komaf er samen wat van maken; waar een levendige uitwisseling plaats vindt van kennis en ervaring, van cultuur, van diensten en producten. Een wijk die kleur krijgt door haar bewoners en ondernemers die zelf het heft in handen nemen – in en aan de woning (zelfbouw, woningaanpassing), in het buurthuis, op straat, in het groen, op de markt. Persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van een kleurrijke wijk gaan hand in hand. Hatert is daarmee een aantrekkelijk en druk bezocht voorbeeld voor de rest van Nijmegen.

 Praat mee