Centrum Emmeloord

Emmeloord is het hart van de gemeente Noordoostpolder. In het centrumgebied is de gemeente samen met de ondernemers en eigenaren bezig de positie te versterken.  Het centrum wordt vooral doelgericht bezocht, is te krap van opzet en dreigt minder bezocht te worden door de eigen jongeren die vanwege bijvoorbeeld hun studie naar elders verhuizen. Het centrum ontbeert een echte ontmoetingsplek. Sfeer en beleving worden node gemist. De gemeente wil hiertoe via uitvoering van plannen op De Deel een toevoeging aan het centrum geven die deze knelpunten opheft.

Vaak wordt bij de planvorming alleen gewerkt met betrokkenen uit het centrum zelf. Juist in deze situatie lag het voor de hand om ook het omliggende platteland bij de aanpak te betrekken. Emmeloord is immers van meet af aan (planmatige opzet sinds WO II) de centrumlocatie voor alle inwoners van de gemeente. De gerichtheid van al deze bewoners op het centrum is vanwege deze centrumfunctie van alle voorzieningen erg groot. Maar hoe houdbaar is dat anno 2014? En weerspiegelt het centrum wel de hele gemeente? Voelen alle inwoners van de Noordoostpolder zich er wel thuis? En welke verwachtingen hebben andere potentiele bezoekers van het centrum?

De gemeente wordt wat betreft het economisch karakter vooral herkend vanwege een aantal agrarische artikelen, zoals de pootaardappel en de ui. Er is een vermaardheid die de grenzen van de gemeente verre overschrijdt. De kennis over de productontwikkeling wordt samen met de Wageningen University verder opgebouwd  waarbij de expertise vanwege de praktijkervaring door de Noordoostpolder wordt ingebracht. Zou dat specialisme ook van betekenis kunnen zijn voor de positionering van het centrumgebied?

Daarom is bij de verdere uitwerking van de planvorming voor het centrumgebied door Seinpost ook voorgesteld de brandingsaanpak erbij te betrekken. Wat is precies het eigene van de Noordoostpolder en hoe past dat bij de economische positionering (van het centrumgebied)?  En welke betekenis zou dit kunnen hebben voor de nieuwbouw van het centrum? Welke bijdrage is er mogelijk van partijen buiten het centrum en willen ze een rol spelen? En hoe?

Er heeft in 2013 een eerste ronde plaatsgevonden met bedrijven en organisaties. Die ziet er veelbelovend uit. De betrokkenheid is erg groot en het belang wordt onderkend dat het centrum op de eerste plaats uitnodigend moet zijn voor alle inwoners, dus ook de jongeren en daarmee de toekomst. Dat helpt ze ‘terug’ te krijgen. En bovendien moet het ook de ontvangstlocatie zijn voor allerlei gebeurtenissen die samenhangen met de bijzondere economische positie. Niet alleen het product moet hierbij centraal staan, maar juist ook de onderscheidende karaktereigenschappen van de mensen zelf. De trotsheid die men eigenlijk toch wel heeft moeten zichtbaar worden in het centrumgebied. Daarmee wordt de betekenis beduidend groter dan het jaarlijks terugkerende en succesrijke Pieperfestival.

Beeld Emmeloord

 Praat mee