Broekgraaf (Leerdam)

Leerdam bouwt de komende jaren circa 1.000 woningen in de nieuwe wijk Broekgraaf. Men maakt zich zorgen over de afzet van de woningen. De zorgen betreffen het imago van Leerdam als geheel en Leerdam-West in het bijzonder; de zwakke sociale positie van Leerdam-West en de zwakke economische positie van Leerdam als geheel. Hoewel deze zorgen niet door iedereen in gelijke mate worden gedeeld, kunnen ze niet worden genegeerd.

Tegenover de zorgen staat dat de inwoners van Leerdam tevreden zijn over hun het leven in hun gemeente . Daarnaast heeft de Gemeente Leerdam een ambitieuze toekomstvisie voor 2030 neergelegd die Leerdam positioneert als Verbonden, Gastvrij en Ondernemend: “Al sinds de twaalfde eeuw laten Leerdammers zien aanpakkers te zijn. Resultaat is een gemeente waar het anno 2014 aangenaam wonen, werken en recreëren is.” aldus de burgemeester in het voorwoord.

 

Aan het Expertteam Gebiedsbranding (Mathieu Vaessen en Gerard Brakkee) werd de vraag voorgelegd of gebiedsbranding in deze positief kan bijdragen aan het vorm geven van de ambitie voor 2030 en de ontwikkeling van Broekgraaf in het bijzonder.

Aan de orde is de vraag of branding ingezet zou moeten worden voor Broekgraaf, Leerdam-west en/of Leerdam als geheel. Wij pleitten voor de branding van Leerdam als geheel. Daarbij gaven wij in overweging dat Leerdam alle elementen in zich heeft een sterk merk te worden. Broekgraaf en Leerdam-west moeten daar onderdeel van worden (met een eigen bijdrage), geen aparte entiteiten. Daarvoor lijkt ons Leerdam ook te klein. Bewoners en ondernemers in Leerdam-west en straks Broekgraaf moeten zich eerst en vooral Leerdammer (gaan) voelen. Alleen dan worden allen ambassadeurs van het gastvrije, verbonden en ondernemende Leerdam.

Leerdam wil zich verder ontwikkelen als verbonden, gastvrije en ondernemende gemeenschap. Wij denken dat deze begrippen zowel in woord als in daad nadere invulling behoeven. Een proces van branding zal deze begrippen nader moeten duiden en laden om richting te kunnen geven aan te nemen en te stimuleren (marketing)activiteiten. Leerdam zal daarbij keuzes moeten maken om weg te komen van de vrijblijvendheid van voornoemde begrippen. De vraag zal beantwoord moeten worden wat specifiek Leerdamse verbondenheid, gastvrijheid en ondernemingszin is. De bedoeling is dat straks iedereen in Leerdam kan uitleggen wat dat in Leerdam betekent en waar dat zich in uit.

 Leerdam 3 Leerdam 2

Resultaat is een merk met een lading en beelden die consequent gebruikt kunnen (en moeten) worden voor het richting geven aan activiteiten en voor de marketing van Leerdam, inclusief west en Broekgraaf. Op dit moment wordt de laatste apart gepromoot met een campagne waarin men zich niet of nauwelijks onderscheidt van veel andere uitleggebieden. Branding moet ook de vraag beantwoorden wat er Leerdams is aan Broekgraaf? Waarom zou je nu juist daar willen wonen? En blijf of ga je je daar Leerdammer voelen?Praat mee