Overdie (Alkmaar)

Overdie is een gemengde woonwijk die eigenlijk bestaat uit twee delen: het tegen het centrum van Alkmaar gelegen vooroorlogse Oud Overdie en het zuidelijker gelegen Nieuw Overdie, gebouwd in de jaren ’60. De twee delen worden gescheiden door een park, dat de trots is van iedere Overdieër. In de wijk wonen veel nationaliteiten. De woningbouw is gemengd en de wijk kent veel groen. Ondanks veel verbeteringen de laatste jaren, heeft Overdie een slecht imago. Overdie was een van de 40 aandachtwijken. Mede hierdoor staat de wijk als negatief bekend bij veel mensen in Alkmaar en omgeving. Met gebiedsbranding hoopt de gemeente Alkmaar een proces te starten waarbij het negatieve imago van Overdie verandert.

IMG_2824      IMG_2862

In de eerste helft van 2014 hebben we met een groep belangstellenden uit de kringen van bewoners, ondernemers, gemeente en instellingen in Overdie gezocht naar het wezen van Overdie en bedacht wat Overdie is en kan worden. Hoewel het karakter van Oud Overdie verschilt van dat van Nieuw Overdie, heeft de groep toch voor één wensidentiteit gekozen. We kwamen uit op de volgende kernboodschap:

Overdie is een plek om jezelf te ontplooien, zowel binnen de wijk zelf als naar buiten toe. Hier onderneem je omdat je kansen ziet. Hier laat je je inspireren door het verhaal van de buren. Hier los je samen op wat in je eentje niet lukt.

 De kernwaarden van de wensidentiteit:

  • Zelf doen en samenwerken
  • Ondernemend en ontspannen
  • Trots op het park als verbinding
  • Informele kraamkamer (broedplaats)
  • Wrijving geeft glans

Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om de kernwaarden te vertalen in een activiteiten- en marketingplan.

 Praat mee over Overdie