Wij zijn Thierry van der Weide, Mathieu Vaessen en Gerard Brakkee. Vanuit onze achtergrond in gebiedsontwikkeling, wijkeconomie en maatschappelijk ondernemen vroeg het ministerie van BZK ons in 2013 het Expertteam Gebiedsbranding te vormen. In die hoedanigheid begeleidden wij de branding van kleine gemeenten, wijken en buurten in diverse steden als Nijmegen, Alkmaar en Den Helder en in diverse krimpregio’s.

Gerard Brakkee ontwikkelde voor diverse achterstandswijken een even eenvoudige als doeltreffende methode van gebiedsbranding om bewoners, ondernemers, gemeente en instellingen te verbinden en samen te laten bepalen waar het met de wijk of stad heen moet. Gerard is verder betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven en ondernemingen die de invloed van burgers op hun eigen woon- en werkomgeving vergroten. www.gerardbrakkee.nl

Mathieu Vaessen heeft veel ervaring opgedaan met wijk- en dorpseconomie. Zijn aanpak is altijd op basis van de branchering. Daarbij let je op verschillende soorten vakgebieden, maar ook op de keuzes die daarbinnen door de ondernemer(s) worden gemaakt: de positionering. Mathieu start bij de ondernemer zelf, die vaak ook bewoner is van de betreffende wijk of het specifieke dorp. Door deze werkwijze snijdt het mes aan twee kanten: een scherp beeld krijgen van de gezamenlijke specifieke ondernemersvaardigheden en werken aan een doelmatige procesinrichting. Van onderaf, dus duurzaam. www.seinpost.com

Thierry van der Weide werkt als adviseur op het snijvlak van het publieke en het private domein. Veel van zijn werk gaat over de kruisbestuiving tussen deze twee domeinen. Vanuit een ondernemende benadering is Thierry actief in wijken om deze (een beetje) beter te maken. Eén van de manieren om hieraan een stevige bijdrage te leveren is door middel van gebiedsbranding. www.stimulans-advies.nl

Box vs Knife ontwierp deze website, maakte de illustraties en voert de redactie. De weg naar de wensidentiteit van een gebied is een creatief proces waarbij Box vs Knife kan adviseren. www.Box vs Knife.com