Nieuw Den Helder (Den Helder)

Nieuw Den Helder is een wijk die in de jaren ’60 gebouwd is als gevolg van de uitbreiding van de marinebasis in Den Helder. Veel kenmerken van de wijk herinneren hieraan. De afgelopen jaren is veel veranderd in de wijk. Zo zijn er woningen gesloopt ten gunste van groen, waarmee Den Helder de bevolkingskrimp wil opvangen. De wijk kampt ondanks de vernieuwingen nog altijd met een negatief beeld bij veel mensen van buiten de wijk.

We haalden een groep wijkbewoners, ondernemers en professionals bij elkaar. Die hielden een groot aantal interviews met buurtgenoten. Daaruit destileerden we vier beelden waarbij steeds andere aspecten van Nieuw Den Helder centraal stonden. De groep vulde de beelden en maakte een keuze op basis van wat hen het meest aansprak.

2014-03-11 15.37.03        2014-05-13 21.08.21

Het beeld hebben we vertaald in een kernboodschap:

Nieuw Den Helder is gebouwd om te foerageren; om te voeden en gevoed te worden. Het is een komen en gaan van allerhande bonte vogels. Om tot rust te komen, om bij te tanken, om elkaar te ontmoeten, om elkaar verhalen te vertellen, om lief te hebben, om te gaan ondernemen – net wat je wilt en wat je nodig hebt. Velen blijven, anderen trekken weg, maar komen ook vaak weer terug.

En er is alle ruimte voor rust en ontspanning – natuur, duinen, strand, zee; alle ruimte (grond, gebouwen) en ondersteuning (small business school) voor ondernemende vogels – om jezelf en je onderneming te ontwikkelen. Roofvogels die de rust verstoren worden verjaagd.

Vervolgens hebben we de groep geadviseerd om burgers en ondernemers te activeren om nieuwe initiatieven te ontplooien, zelf een paar (nieuwe) voorbeelden aan te jagen en marketingactiviteiten gericht op het verbeteren van het imago van Nieuw Den Helder te ondernemen.

Om mensen te activeren stelden we voor initiatiefmakelaars in te zetten en bestaande webplatforms uit te breiden. We stelden ook voor een Small Business School te beginnen voor de ondersteuning van potentiële kleine ondernemers, bij voorkeur te vestigen in een leegstaand gebouw om gelijk het eerste voorbeeld te vestigen. Om het imago op te krikken hebben we een aantal voorstellen gedaan, zoals een roadshow om de samen bedachte kernboodschap te verspreiden, het maken en beschikbaar stellen van beelden en een logo, en een pool van communicatiemedewerkers van de stakeholders om de boodschap uit te dragen, gekoppeld aan bestaande en nieuwe gebeurtenissen in de wijk.

 praat mee over Nieuw Den Helder