Gebiedsbranding

Gebiedsbranding is een proces waarbij op basis van positieve kwaliteiten een gebied als merk opgebouwd wordt. Ieder gebied heeft positieve waarden, die je benadrukt om het gebied in een goed daglicht te stellen. Het doel is het gebied (her)kenbaar te maken en te positioneren ten opzicht van andere gebieden. Hiermee kan het imago, dat per groep kan verschillen, worden beïnvloed.

De weg die tot een gebiedsmerk leidt is minstens even belangrijk als het merk zelf. Het betrekken van bewoners, ondernemers, professionals en andere belangrijke groepen uit het gebied is essentieel om tot een merk te komen dat gedragen en uitgedragen wordt; dat verbindt en aanzet tot ondernemen in de brede zin van het woord.